Energetiké certikáty - referencie

ROK 2012

RODINNÉ DOMY
RD Ing. Balga s manž., Smreková, p.č. 841/118, BB-Rakytovce
RD Peter Šimko s manž., Záhradná ul., p.č.1050/2, Valaská
RD Karol Bartovič s manž., Kordíky 111
RD Ľubomír Štulrajter s manž., Poľná, p.č. 6378/52, Brezno
RD Richard Molitoris, Podkoreňová, p.č. 4553/4, Brezno
RD Jana Gregorčoková s manž., parc. č. 623, Podkonice
RD Ladislav Bielik, Očovská cesta, parc. č. 2330/7, Zv. Slatina
RD Melánia Petrleničová, parc. č. 669/7, Ružindol 347
RD Peter Kováč, parc. č. 226/6, Dolné Orešany
RD Ing. Vajdečková s manž., Čerešňová 584/8, J. Bohunice
budovy RD Zahradník s manž., Trnavská, p.č. 2704/28, Špačince
RD Michal Dekan s manž., Trnavská, p.č. 2704/80, Špačince
RD Helena Murgašová, Pohronský Bukovec
RD Zdenko Čaňo, parc. č. 415/2, Ivanovce
RD Marek Dekan s manž., parc. č. 607/34, Bohdanovce nad TT
RD Ján Szabó s manž., ul. Cintorínska, parc. č. 2359, Šurany
RD Ing. Pavlik s manž., Vinná 17, p.č. 1693/599, KE - Krásna
RD Ján Čandík s manž., parc. č. 68/1, 68/2, Juskova Voľa 36
RD Ing. Štrbian s manž., Fabiniova, p.č. 2646/439, Poprad
Rodinný dom, parc. č. 399/46, Podzámčok
RD Ing. Ďuroš, Pod Záhradami 4, p.č. 649, Ivanka pri Dunaji
RD p. Martinovičová, Špačinská cesta 98, p.č. 5070, Trnava
RD Jozef Kuník s manž., parc. č. 1833/87, Košeca
RD Zuzana Mikulcová, parc. č. 1359/353, Vlčkovce
Víkendový dom, parc. č. 175, Kordíky
RD DULPEX - F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, I2, Mojš
3x Rodinný dom, parc.č. 592/37, 592/38, 592/39, Necpaly
RD Oravkin s manž., Hlboká, p.č. 6426/12, Brezno
RD Mgr. Harmatová a Ing. Ulický, B. Nemcovej 6, p.č. 1232, Trnava
RD p. Šimek s manž., p.č. 149/10, 149/9, Bohdanovce nad TT
RD Pekarík a Kolaříková, parc. č. 488/22, Malé Chyndice
RD Juraj Barla s manž., parc. č. 1017/5, Podkonice
RD Michal Nemlaha, parc. č. 1833/106, Košeca
RD Martin Krajčovič s manž., parc.č. 93/13, Kočín - Lančár
RD Matúš Kostiviar s manž., Jelšová 7, p. č. 1235, B. Bystrica
RD Pavol Macko, Balkánska, p.č. 997/3, Rusovce
RD Marián Maron, Nová 246, p.č. 341, 342, Zeleneč
RD ul. Jánošíková, parc. č. 764/61, Dunajská Lužná
RD MUDr. Božon s manž., Ružová, p. č. 868/12, Vranov n/T
RD Hana Holubová, parc. č. 804, 708/1, Kuchyňa 162
RD p. Konopásek s manž., p.č. 253/131, Suchá nad Parnou 379
RD Naniaš s manž., Hviezdoslavova, parc.č. 585/2, Heľpa
RD Daniel Burda s manž., parc. č. 277/18, Zvončín
RD Ing. Miroslav Knapík s manž., parc. č. 663/79, Kračúnovce
RD Vladimír Stano s manž., Mostná, parc. č. 3600/160, Vráble
RD Juraj Malík, Pod hájom, parc. č. 523/2, Nitriansky Hrádok
RD Ľubomír Čikoš s manž., parc. č. 657/70, Kanaš
RD Martin Švábik s manž., parc. č. 143/3, Žehňa
RD Ján Kalazi s manž., parc. č. 2426/1,2, Dlhá nad Váhom
RD Ingrid Zoubiri, parc. č. 1313/35, Láb
RD Martin Pinček s manž., parc. č. 1747/4, Špačince
RD Slavomír Palacka s manž., Slovenská, p. č. 148/168, Bánov
RD Ing. Zahoran s manž., Monardová, p.č.5857/166, P. Biskupice
RD Ing. Ľubomír Vavro s manž., parc. č. 1196/78, Trenčín
RD Marek Bruchánik s manž., Pod Vŕškom, p.č. 1213/29, Badín
RD T. Ilavský a T. Rázgová, Seredská, parc. č. 5496/207, Senec
RD Patrik Mamrák s manž., Sereďská, parc. č. 5496/206, Senec
RD Ľuboš Nagy s manž., Veterná 110, parc. č. 882/44, Abrahám
RD Michal Lím, parc. č. 2697/441, Špačince
RD Jana Zaťková s manž., parc. č. 2697/337, Špačince
RD Katarína Ivaničová, parc. č. 7104/9, Banská Štiavnica
RD Slavomír Vrábeľ s manž., parc. č. 91, 88/2, Breznička
RD T. Csenkey s manž., Smreková, p.č. 4899/235, Bernolákovo
RD Pavol Nigríni, Pod Hrádkom 1, parc. č. 1453/43, Badín
RD Ing. Haluska s manž., kpt. Jána Rašu, p.č.179/3, Budmerice
RD Lucia Remenárová, Lipová, p. č.251/114, Jaslovské Bohunice
RD Drahomíra Radzová s manž., Slnečná 53, p.č. 4056/2, Trnava
RD Francisciho 1539/1, parc. č. 4941/1, Trnava
RD DULPEX - J1, J2, K1, K2, Mojš
RD Ing. A. Vidlička s manž., Hlavná 14, p.č. 1027/64, B. Kostol
RD Ján Krištofič s manž., Trnavská, parc. č. 2704/73, Špačince
RD Robert Šimon s manž., Detvianska 49, Nové Zámky
RD Ing. Henrich Hajdin s manž., Juračkova, p.č. 1924/44, Stupava
RD Ing. Štefan Labay s manž., Slovenská, p.č. 8751/41, N. Zámky
RD Ing. Hirko s manž., Sídlisko Rúbaniska, p.č. 727/101, Ploské
RD Pavol Meško s manž., Partizánska, parc. č. 683, Selce
RD Slavomír Haňov s manž, Hencovská 1878, p.č.681, Hencovce
RD Hviezdoslavova 13, parc. č. 380/40, Vidiná
RD Mgr. Vyskočániová s manž., 3. februára, p.č. 361/2, L. Mikuláš
RD Marcel Križanovič s manž., parc. č. 2428/24, Častá
RD MUDr. Haberern s manž., p.č. 1527/92, Vršatecká 14, PT
RD Mgr. Jana Masárová, Irkutská, parc. č. 1181/8, Rusovce
RD Ing. E. Trojan s manž., Hlavná 241, parc. č. 987, 988, Rovinka
RD JUDr. A. Szalaiová s manž.,Krompašská, p. č. 190/5, Košice
RD MUDr. Polák s manž., Hlavná 27, p.č. 1027/170, B. Kostol

BYTOVÉ DOMY

BD Viestova 2, 4, 6, Banská Bystrica
BD Lanškrounská 5, Kežmarok
BD Petržalská 1, 3, Kežmarok
BD Bardejovská 10, Kežmarok
BD Sládkovičova 52, Banská Bystrica
BD Ružová 1, Banská Bystrica
BD Trieda SNP 60 - 66, Banská Bystrica
BD Ružová 3, Banská Bystrica
BD Smetanov háj 289/19, 20, 21, Dunajská Streda
BD Viestova 8, Banská Bystrica
BD Trieda SNP 1508/17-19, Banská Bystrica
BD Radvanská 5, 6, 7, 8, Banská Bystrica
BD Viestova 1454/5-7, Banská Bystrica
BD parc. č. 340/2, Suchá nad Parnou
BD Beskydská č. 1, 3, 5, Banská Bystrica
BD Spojová 10, parc. č. 1395, Banská Bystrica
BD Magurská 6438/5-13, Banská Bystrica
BD Karola Kuzmányho 1574/25, Kežmarok
BD Slnečná 36, Banská Bystrica
BD Slnečná 38, Banská Bystrica
BD Zlatovská 1967/9A, Trenčín
BD Internátna 3512/32, Banská Bystrica
BD Rudohorská 22, Banská Bystrica

OSTATNÉ BUDOVY
Prevádzkovo - admin. budova, Herlianska, Vranov nad Topľou
Zariadenie pre dospelých a seniorov, Šandalská, Stropkov
Prevádzková budova, Vysoká 42, parc. č. 722, Biely Kostol

ROK 2011

RODINNÉ DOMY
RD Ing. Slavomír Faško, Ľubietová č. 406, p.č. 478, Ľubietová
RD p. Kováč s manž., Kvetná, p.č. 2715/85, Nová Dubnica
RD p. Bartoš a p. Reháková, Kvetná, p.č. 2715/86, N. Dubnica
RD p. Eva Koštialová, Kvetná, p.č. 2715/87, Nová Dubnica
RD Ing. Lokšeninec s manž., Kvetná, p.č. 2715/88, N. Dubnica
RD p. Waldecker s manž., Kvetná, p.č. 2715/89, Nová Dubnica
RD p. Fabuš s manž., Kvetná, p.č. 2715/90, Nová Dubnica
RD Ing. Suchý s manž., Sásovská cesta 20, Banská Bystrica
RD p. Mária Nemčíková, Mládežnícka, p.č. 185/20, Hencovce
RD p. Bíž s manž, G. Svobodu, p.č. 3840/634, Vranov n/T
RD p. Kušnír s manž., Staničná 780, p.č. 273/2, Seč. Polianka
RD p. č. 949/313, Malinovo
RD p. Tomko s manž., p.č. 491/15, Slovenská Kajňa
RD Ing. Kapusta s manž., p.č. 5496/84, Turnianska, Senec
RD p. Melicher s manž., p.č. 83/2, Slaná Lehota
RD p. Matúš Tkáč s manž., p.č. 1/5, Juskova Voľa
RD PaedDr. Babiak s manž., Mlynská 1376/46, Vranov n/T
RD p. Nemec s manž., p.č. 873, Čaklov
RD p. Mládek s manž., p.č. 218, Velčice-stred č. 415, Velčice
RD p. Holička s manž., p.č.214/4, Velčice-stred č.416, Velčice
RD Ing. Labanc s manž., p.č. 6631, Šípová 2, Trnava
RD p. Zuzana Dvořáková, p.č. 376/4, Bučany
RD p. Šimon s manž., p.č. 175/3, Bobot
RD p. Holba s manž., p.č. 49/1, Skalka nad Váhom II.
RD p. Ján Donoval s manž., p.č. 785/4, Kordíky 172, Kordíky
RD p. Dobrucký s manž., p.č. 2096, Slovinec 11, Bratislava
RD p. Zavodníks manž., p.č. 243/2, Lesná, Rozhanovce
RD Ing. Lečko s manž., p.č. 5138/32, Soblahov
RD p. Peter Krišta s manž., p.č. 734/2, Soľ
RD Ing. Macko s manž., Tolstého, p.č. 1176, Vranov nad Topľou
RD Mgr. Majerník s manž., Benediktínska, 1693/137, Krásna
RD Mgr. Rastislav Walter s manž., Pivničná, Senec
RD Ing. Kurinec s manž., J. Kráľa, p.č. 2604/8, Sládkovičovo
RD Mgr. Roman Soukup, p.č. 537/21, Slovenská Nová Ves
RD DULPEX - A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, Mojš
RD Ing. Branislav Hric s manž., p.č. 436/73, Štvrtok
RD p. Peter Baranec s manž., p.č. 166/3, Bučany
RD p. Martin Tancoš s manž., p.č. 1400/32, Čaklov
RD p. Marek Makovník, p.č. 322/9, Kamenná Poruba
RD p. Rist s manž., Na Kampárke 7, p.č. 3712/3, Bratislava
RD Ing. Pavel Kuchárek s manž., Dúhova, Trnava - Pekné Pole
RD p. Pohorelec s manž., Hlavná, p.č. 212/11, Medzibrod
RD PhDr. Lešták s manž., Kriedovnica, p.č. 1312/43, Badín
RD Vladimír Bulla s manž., Kriedovnica, p.č. 1312/38, Badín
RD Ing. Slančík s manž., Slobody, p.č. 603/4,605/6, Dobrá Niva
RD Mgr. Drengubiak s manž., č.p. 327/31, Trenč. Stankovce
RD Ing. Dekýš, CSc. s manž., Vrbová, p. č. 929/27, Marianka
RD p. Vladimír Škerko, Osloboditeľov 228/13, Madunice
RD Ing. Igor Baluch, Kostolná p.č. 196/1, Hamuliakovo
RD p. Juraj Chlupáček s manž., parc.č. 1299/55, Klin
RD p. Joštiak s manž., Klinec II., p.č. 1226/279, Zubrohlava
RD p. Zuzana Ďurkovičová, Mierová, p.č. 4899/678,Bernolákovo
RD p. Kaduc a Ing. Filagová, p.č. 1623/3, Úľany nad Žitavou
RD p. Emília Štrbáková, Palárikova 3, Trnava
RD HEXA 106, p. č. 7/1, 7/2, 7/5, Mojš
RD Ing. Maroš Hupka s manž., Irkutská, p.č. 207/3, Bratislava
RD p. Rudolf Pulko, Laškovce p.č. 757/4, Laškovce
RD p. Rozputinský s manž.,Budovateľská 373/17, Dlhé Klčovo
RD p. Ľubomír Tirpák s manž., Soľ p.č. 331/1, Soľ
RD p. Lukačovič s manž. Trnavská p.č. 2704/78, Špačince
RD Ing. Pavol Dvorský s manž., Cigeľ p.č. 1479/48, Cigeľ
RD p. František Cisár s manž., p. č. 110/3, Borová
RD p. Juraj Cisár a Martina Macová, p. č. 110/2, Borová
RD p. Tibor Kotľár s manž., parc.č. 1400/38, Čaklov
RD p. Milan Vidlička s manž., parc.č. 1400/37, Čaklov
RD Mgr. art. Daniel Výrostek, Záhumnie, p. č. 54/18, Hronsek
RD MUDr. Palkech s manž., Záhumnie, p.č. 54/20, Hronsek
RD Ing. Peter Fajna s manž., p.č. 3165, Západná 17, Trnava
RD p. Anna Horváthová, Sadová, parc.č. 3014/2, Piešťany
RD Ing. Peter Juhász, J. Murgaša 37, Nové Zámky
RD Mgr. Komorová, p.č. 1081/2, Riečka-Nevoľné 1100, Riečka
RD p. Zdeněk Hlavňovský s manž., p.č. 1462/4,5, Naháč
RD p. Meňuš a p. Mýtová, Nad Kotlom 2788, p.č. 244/11, KA
RD Ing. Taraba s manž., Slatinské Lazy 290, Slatinské Lazy
RD p. Peter Zerola a Katarína Jányová, parc.č. 290/2, Kordíky
RD p. Martin Mitter s manž., Trnavská p.č. 2704/75, Špačince
RD p. Markus a Katarína Haffner, Colnícka 9, Bratislava
RD Ing. Elena Bučková, ul. Hliník, parc. č. 3408, Šaľa
RD p. Martina Šuchorová s manž., p. č. 298/15, Veľká Paka
RD p. Michal Mrena, parc.č. 3487/13, Drietoma
RD p. Cimerman s manž., Pod Hrádkom 5, p.č. 1453/65, Badín
RD p. Olšiak s manž., Pod Hrádkom 2, p.č. 1453/76, Badín
RD p. Ďuroš, Pod záhradami 6, p.č. 649/92, Ivanka pri Dunaji
RD p. Andrea Orechovská, parc.č. 436/74, Štvrtok
RD p. Matej Páleník s manž., Borová 63, p.č. 186/32, Borová
RD p. Marek Šamaj, p.č. 94, Borová

BYTOVÉ DOMY

BD Švermova 27 - 33, Banská Bystrica
BD Slnečná 54 - 62, Banská Bystrica
BD Krivánska 30, Banská Bystrica
BD Švermova 25, Banská Bystrica
BD Martina Lányiho 11, 13, 15, Kežmarok
BD Mateja Bela 6, Banská Bystrica
BD Školská č. 25, 27, Šamorín
BD Mládežnícka č. 31 - 41, Banská Bystrica
BD Družby č. 16, Banská Bystrica
BD Moskovská č. 19 - 25, Banská Bystrica
BD Okružná 5, Banská Bystrica
BD Chabenecká č. 2, Banská Bystrica
BD Ružová č. 2, Banská Bystrica
BD Šalgotarjánska č. 10, Banská Bystrica
BD Wolkerova č. 24, Banská Bystrica
BD Tematínska č. 8, Nové Mesto nad Váhom
BD Starohorská č. 35 - 49, Banská Bystrica
BD Moskovská č. 30, 32, 34, Banská Bystrica
BD Beskydská č. 10, 12, Banská Bystrica
BD 12 b.j., Vydrany
BD 12 b.j., Zliechov
BD Generála M. R. Štefánika 1420/7, 9, 11, Liptovský Mikuláš
BD Karpatská č. 6, Banská Bystrica

OSTATNÉ BUDOVY
Polyfunčný objekt, Sládkovičova 9, Banská Bystrica
Kultúrny dom, p.č. 131, Ondavské Matiašovce
Penzión Králiky, p. č. 877/80, Králiky
Polyfunkčný objekt, p.č. 1923/3, Kalinčiakova, Vranov nad Topľou
Polyfunkčný objekt, p.č. 417, Hurbanova 16, Trenčianske Teplice
Predajňa potravín Čermáň 003, Potravinárska 13, Nitra
Kancelária JMC seed, Čerešňová 66, Nové Zámky
Vzdelávacie centrum, Zaježová 20, p.č. 9939, Pliešovce
Špeciálna základná škola - budova A-E, Inžinierska 24, Košice
ZZ lekáreň a ambulancie, Jána Milca, p. č. 1800/2 KN, Žilina
AB-Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Rázusova 40, Brezno
Agroturistické zariadenie - obytného podkrovia, Prietrž
Agroturistické zariadenie - kuchyňa a reštaurácia, Prietrž
PO - Potraviny DATA-ZDROJ, Rýnska 53, p.č. 462/90, Nitra
Neštátne zdravotnícke zariadenie, Staničná 1257/33,Vranov n/T

 ROK 2010

RODINNÉ DOMY

RD Mgr. Milan Kuzma, p.č. KN 1346/3, 1348/4, Lúky, Brusno
RD p. Dušan Tóth s manželkou, parc.č. 524, Králiky 114
RD p. Miroslav Krošlák, Červená Hora 1587, Krupina
RD p. Pavel Sihelský, p.č. 144/2, 2079/2, Čerín 6
RD p. Peter Nemec s manž., p.č. 868, Železná Breznica 13
RD p. Mária Nemcová, Za záhradou 830, Trenčianska Turná
RD p. Anna Bodáková s manž., p.č. 6480/15, Brezno
RD p. Pavol Chromek s manž., p.č.1397,1398, Brusno
RD p. Peter Hatala s manželkou, p.č. 294/1, Dolný Oháj
RD p. Dušan Martinus s manželkou, p.č. 760/34, Závod
RD p. Ondrej Ševčík, p.č. 433/44, Borinka
RD Mgr. Gális s manž., Hviezdoslavova 9, B. Bystrica
RD p. Martin Puna s manž., p.č. 201, Trenčianske Stankovce
RD p. Ondrejička a p. Michalíková, p.č. 310, A. Kochanovce
RD p. Štefan Ďurica s manž., p.č. 1360/142, Na Hôrke, Zvolen
RD p. D. Ďurčo s manž., Germánska 12, p.č. 3198/153, Šaľa
RD p. Lenka Hornáčková, Ivana Krasku, p.č. 801, Modranka
RD p. Miloš Kováč s manželkou, p.č. 399/42, Podzámčok
RD p. A. Zacharová, Pri hrádzi, p.č. 1212/14, Dunajská Lužná
RD p. Ladislav Rappensberger, p.č. 248/2, Sokoľany
RD p. Bohuš Oslovič s manželkou, p.č. 5/8, Malá Domaša
RD Ing. Martin Auxt s manž., ul. Hlboká, p.č. 6426/7, Brezno
RD p. Tibor Pusztai s manž., p. č. 160, Čierna Voda č. 100
RD p. N. Szakolci s manž., p.č. 933/19, Čierna Voda č. 473
RD p. Michal Polák s manž., Brnenská 487, p.č. 218/1, Kúty
RD p. Attila Horváth s manž., Lipová 1, p.č. 73/5, 74, Šamorín
RD p. Marušinec s manž., Nová 308, p.č.2183/48, Zeleneč
RD p. Phillip Mills s manž., Kráčice, parc.č. 2633/9, Blatné
RD p. Marián Tomko s manž., p. č. 491/14, Slovenská Kajňa
RD p. Róbert Šujan s manželkou, parc.č. 1479/26, Cígeľ
RD p. Slafkovská, p.č. 6581, Malonecpalská 19, Prievidza
Radové rodinné domy 1-6, ul. Kúty, Trenčín
RD p. Kupec s manž., Ortútska cesta, p. č. 1083, Malachov
RD Ing. Lapin s manž., p.č. 1312/18, Kriedovnica, Rakytovce
RD p. Vodička, p.č. 1766, Mateja Bela č. 1025, Štúrovo
RD p. Ladislav Torma s manželkou, parc.č. 433, Lackovce
RD p. Pobjecký s manž., p.č. 1644/37, Borský Sv. Jur
RD p. Czompoly s manž., Hajdóczyho 48, p.č.3608/2, Trnava
RD p. Peter Bodor s manželkou, parc.č. 71/2, Jusková Voľa
RD p. Bartoš s manž., Tatranská, p.č.939/52, Sp. Tomášovce
RD p. Ján Lacko s manželkou, p. č. 45, Jusková Voľa
RD p. Ján Vysoký s manželkou, p.č. 136/2, Kladzany
RD Ing. Junas s manž., Nad mlynom, parc.č. 266/7, Špačince
RD p. Mijatovič, Novozámocká, parc.č. 2625/6, Bánov
RD p. Jacko s manž., Banské 333, parc.č. 582/1, Banské
RD p. Mikuláš Roman, parc.č. 755/12, Lesná, Sačurov
RD p. Uhrín s manž., p.č. 616/2, Kynceľová 15, Ban. Bystrica
RD p. Holzer s manž., parc.č. 939/26, Sadová, Malinovo
RD p. R. Džatko, Trnavská, parc. č. 5473/2, Modra - Kráľová
RD p. Dobrovodský s manž., p.č. 1275/6, 1275/19, Boleráz
RD Ing. Štefan Zelenay s manž., p.č. 939/7, Sadová, Malinovo
RD p. Vaginger a p. Fechová, Sadová, p.č. 393/14, Malinovo
RD s 3 bj, Rulandská ul., parc. č. 5090/187, Svätý Jur
RD p. Fagová, p.č. 229/25, 290/28, Bohdanovce nad Trnavou
RD p. T. Ondrejička a manž., p. č. 449/32, Melčice - Lieskové
RD p. Tibor Karovič s manž., par. č. 1706/52, Brusno
RD p. Martin Horváth, p.č. 939/9, Sadová, Malinovo
RD p. Ján Goroľ s manželkou, p. č. 859/53, Soľ
RD p. Kalman s manž., Lomnická, parc.č. 407/2,408, Vechec
RD p. Ondrej Kurovský s manž., Mlynská, p. č. 612, Vechec
RD p. Marián Miko, parc.č. 712/3, Kamenica nad Cirochou
RD p. Janočová s manž., Slnečná, p. č. 2113/2, Vranov n/T
RD p. Katarína Saksunová s manž., parc.č. 543/2, Vranov n/T
RD Ing. Gécy s manž., Kubranská č. 260, p. č. 1304, Trenčín
RD p. Prostredný s manž., parc. č. 249, Slovenská Kajňa 84
RD p. Ján Nus, Slovenská Kajňa 41, Slovenská Kajňa
RD p. Milan Nus s manž., parc. č. 202/2, Slovenská Kajňa
RD p. Eva Maľudyová, parc. č. 1338/84, Čaklov
RD p. Zápražný s manž.,Bosniacka p.č. 294,Trnava-Modranka
RD p. Švihran s manž., J. Kráľa 1329/25, Sládkovičovo
RD Ing. V. Tvaroška s manž., Lužná, p.č. 10162/8, Piešťany
RD p. Varjú s manž., Z. Kodálya, č.p. 1456/1, Sládkovičovo
RD p. Vician s manž., Devátova, p.č. 1057/1,2, Sládkovičovo
RD p. Andrea Škulcová, parc. č. 527/13, Lukavica
RD p. Uhrinová s manž., Modranská 70, p.č.432/41, Vinosady
RD p. Stanislav Šatara, parc. č. 512, Staré Hory
RD Ing. Semančík s manželkou, Hlavná, p.č. 245/2, Vechec
RD p. Liána Lopušná, Vinohradská, p.č. 268/46, Zavar
RD Ing. Čorej s manž., Pod hájom, p.č. 1179/2, Ľubotice
RD p. Pavlík s manž., Polesná, p.č. 1693/128, Košice-Krásna
RD p. Martin Matanin, Pod dolami 732, p.č. 2817, Vranov n/T
RD MUDr. Zahorjan s manž., Veterná, p.č.502/56, Vranov n/T
RD p. Anna Kánová, p.č. 168, Bartošova Lehôtka 18
RD MUDr. Mihalik, Polesná, p.č. 1693/200, Košice-Krásna
RD p. Anna Tutková, p. č. 563/26, Kvakovce
RD p.č. 317/9, Pri Hrádzi, Hamuliakovo
RD Mgr. Dušan Rais s manž., Gorkého 48, p. č. 7715, Trnava
RD p. Maruškin s manž., Osloboditeľov, p.č. 1144/3, Polomka
Rodinný dom HEXA 101, p. č. 7/13, 7/14, Mojš
Rodinný dom HEXA 102, p. č. 7/11, 7/12, Mojš
Rodinný dom HEXA 103, p. č. 7/9, 7/10, Mojš
Rodinný dom HEXA 104, p. č. 7/7, 7/8, Mojš
Rodinný dom HEXA 105, p. č. 7/2, 7/6, Mojš
RD p. Mário Štibraný s manž., p.č. 96/9, sup.č. 591, Trstín
RD p. Vladimír Mydlo s manželkou, p. č. 1565/64, Badín
RD p. Ján Mihoč s manž., p. č. 88, 89, Hermanovce n/T 55
RD JUDr. Magdaléna Sujová, Žalobín 56, p.č. 240/2, Žalobín
RD JUDr. Marton s manž., Pollova 31, p.č. 1640/102, Košice
RD Mgr. Supuka s manž., Zlatá, p.č. 3681/36, B. Bystrica
RD p. Vrábel s manželkou, Palárikova 43, p.č. 6138/2, Trnava
RD p. Štofa a Ing. Firčová, Tatranská 22/258, Stará Lesná
RD p. Dana Čermáková, p.č. 381, Riečka 268, Riečka
RD p. Eduard Michalov s manž., p.č. 121, Malá Domaša 60
RD p. Tabačák s manž., p.č.15461/6, Jelenia, Prešov-Cemjata
RD Ing. Števanka s manž., p. č. 5371/3, Kláštorská 121, Nitra
RD p. Antolík s manž., Bernolákova 1077, Vranov n/Topľou
RD JUDr. Lazar s rodinou, Novosvetská, k.ú. Staré Mesto, BA
RD Mgr. Dočár s manželkou, p.č. 580, Obchodná 2, Trenčín
RD Ing. Anton Pavúk s manželkou, p.č. 691/1, Nižný Hrabovec
RD p. Jacko s manželku, Banské 334, p.č. 1695/111, Banské
RD p. Kovalík s manž., Lemešianska, p.č.151/3, PO - Haniska
RD p. Mária Plachá a Janette Plachá, p.č. 601/1, Čaklov
RD p. Džurdženíková s manž., p.č. 173/4, Čierne nad Topľou
RD p. Líška s manž., Gorkého, p.č. 1085/4, Vranov nad Topľou
RD p. Köhlerová, p. č. 677, Nižný Hrušov 307, Nižný Hrušov
RD p. Kudlička s manž., p. č. 335/220, Lehnice-Kolónia č. 651
RD p. Peter Pančík s manželkou, Poľná, p.č. 6378/55, Brezno
RD p. Samec s manž., Lovinského 32, p.č.4757/30, Bratislava
RD Ing. Šajbidor s manž., Sv. Martina 6, Hrnčiarovce n/Parnou
RD p. Klacik s manž., p.č. 135/4, Družstevná 509/30, Sačurov
RD p. Roman Šteffek, p.č. 622/2, Šamorín
RD Geci Borov Milan a Kuchnová V., Rastislavova, Hencovce
RD p. Sedmák s manž., SNP 1233/37, p.č. 751/2, Poprad
RD Ing. Viera Čunderlíková, Záhumnie, p.č. 54/15, Hronsek
RD Záhumnie, p.č. 54/6, Hronsek
RD Ing. Peter Širanec, p.č. 4697/23, Soblahov - Palmovská

BYTOVÉ DOMY

BD Bakossova č. 35-45, Banská Bystrica
BD Šalgotarjanská 12, Banská Bystrica
BD Perecká 4, Levice
BD "Panoráma", Saratovská ul., Trenčín
BD ul. Gerlachovská 1 - 2, Banská Bystrica
BD ul. Tulská č. 8, 10, 12, Banská Bystrica
BD Mládežnícka č. 2, Banská Bystrica
BD Svätoplukova 2 - 4 - 6 - 8, Poprad
BD Rázusová 5, Poprad
BD Spojová 13,15,17, Banská Bystrica
BD ul. 1. mája č. 22, 24, 26, Slovenská Ľupča
BD ul. Mateja Bela 5, Banská Bystrica
BD Fatranská 1-3-5, Banská Bystrica
BD Zelenečská 57 a 59, Trnava
BD Ružová 15, 17, Levice
Viladomy A-E, Hradská 36, p.č. 2211/1 - 5, BA - Vrakuňa
BD Starohorská č. 1-9, Banská Bystrica
BD Rudohorská 28, Banská Bystrica
BD Šalgotarjánska 2 - 4, Banská Bystrica
BD Trieda Hradca Králové 37, Banská Bystrica
BD 18 bj, parc. č. 134/69, Rohovce
BD Za Nožiarňou, Slovenská Ľupča
BD Javornícka 4, Banská Bystrica
BD Tr. SNP 47, 49, 51, Banská Bystrica
BD Tulská č. 4, Banská Bystrica
BD Tatranská č. 24 - 32, Banská Bystrica
BD Jána Halašu 14, Trenčín
BD blok A, B, p.č. 335/1,2, 331/2, 602, 606, Dubník
BD Tulská č. 13 - 23, Banská Bystrica
BD Družby č. 9 - 15, Banská Bystrica
BD nižšieho štandardu SO-01, 02, p.č.1285/27, Soľ
BD Jilemnického 44-46, Banská Bystrica

OSTATNÉ BUDOVY
Polyfunkčný bytový dom, Slávičie údolie / Svetlá, Bratislava
Motorsalón DUE FRATELL, Dlhá ulica 393/1, Šamorín
Výrobno-admin.budova CROMWELL, Lamačská cesta 22, BA
Obchodný dom, parc. č. 5, Hlavná, Fiľakovo
RD s vyčlen. časťou na podnikanie, p.č. 134, Sklené Teplice
Modrá mliekareň - Objekt MTZ, T. G. Masaryka 8580, Zvolen
Základná škola, Vechec 424, parc. č. 886, Vechec
Základná škola - pavilón A, Sl. Kajňa 54, p.č. 121, Slov. Kajňa
Telocvičňa, Sklárska 727, parc. č. 1734/7, Poltár
Prestavba a rekonštrukcia obecného úradu, p.č. 84/3, Vlača
Predajňa - Železiarstvo, Hviezdoslavova, p.č.1908, Vranov nad Topľou
Kardiologická ambulancia, M.R. Štefánika 860, Vranov nad Topľou
Predajňa potravín a rozličného tovaru, č.p. 602/7, Vydrany
Telocvičňa SOKOL, Vranov nad Topľou

ROK 2009

RODINNÉ DOMY
RD p. Rebrošová, Pod čerešňami, Trenčín
RD p. Bojtoš, Slovenská Lupča
RD p. Gavalec, Školská 495, Šoporňa
RD p. Mezeš, Zámocká 32, Dubová pri Modre
RD p. Ďurovka, Hurbanova Ves
RD p. Caban, Rudlovská cesta 46, Banská Bystrica
RD p. Závodská, p.č. 1107/64, Hviezdoslavov 301, Kvetoslavov
RD p. Alušík, ul. Komenského, Snina
RD p. Hanudely, Cpinova ul. 3022/1, Modra
RD p. Kondákorová, Voderady
RD p. Psota, Záhradnícka ppč. 559/8, Košúty
RD p. Janíka, č.p. 2646/156, Poprad
RD p. Geclerova,  Kuchyňa 297
RD p. Škodáková, Čierny Brod 382
RD p. Kiliána, p.č. KN 3079/4, Martin - Priekopa
RD p. Spirčáková, Žakovce
RD p. Kvas, ppč. 1318/69, Krupina
RD Mgr. Bahleda, Klin 55
RD p. Brožová, Mlynská ul. č. 14024/33A, Banská Bystrica
RD p. Adamčík, Vlkanovská ul. p.č. 263/3, Vlkanová
RD p. Pšenko, Parková 2877/20, Sereď
RD p. Ivanová Albertová, p.č. 153/2, Nová Dedinka
RD MUDr. Kakalejčík, p.č. 2861/11, Poprad - Spišská Sobota
RD p. Zemanová, Záhumnie 40, Medzibrod
RD p. Bušniak, Dobrohošť
RD p. Nemešány, Demänová 183, L. Mikuláš
RD p. Tantoš, Rudlovská cesta 73, Banská Bystrica
Dvojgeneračný RD p. Ďubek, Liptovský Mikuláš - Demänová
RD p. Dej, p.č. KN 530/24, Veľká Lúka
RD p. Budajovej, Podkonice 168, Podkonice
RD Mgr. Križan, J. Krála, Zeleneč
RD s dvojgarážou, p. Malinič, SNP 62, Snina
RD Pliešovce, časť Zaježová
RD p. Mičák, p.č. 475/2, 71/a, Drietoma
RD p. Pevný, p.č. 550/1, Dolné Sŕnie
RD RNDr. Pavlech, A. Štrekára, Trnava
RD Ing. Halász s manž., Urbankova, Galanta
RD p. Babčan, Tajov
RD p. Prídavková, ul. Povrazová, Košice
RD, prof. Dr. Ing. Peterka, Adama Štrekára 378, Trnava
RD p. Komloš s manž., p.č. 71/1, Ľubovec
RD p. Lednického, ul. Brezova p.č. 6534/1, 6534/2, Martin
RD p. Vozár, p.č. 274, Vlkanová 84
RD Ing. Korytár s manž., J. Jesenského 705/2, Pliešovce
RD Ing. Slaný, Kremnička, p.č. 51/74, 51/121, 51/128, BB
RD p. Letko, č.d. 213, Lipová
RD p. Krupová, č. parc. 263/1, Krakovany
RD Ing. Šurina, Majerská, p.č.3091/5, Bratislava - Vrakuňa
RD p. Šurina, Majerská, p.č. 3091/7, Bratislava - Vrakuňa
RD Ing. Mokroš,  p.č. 778/51, Veľká Lúka
RD Ing. Schramko, p.č. 102/6, Hurbanova Ves
RD p. Pavlíková a Sirota, Nová Dedinka KN 122/5
RD Ing. Nemšák, Krupina, časť Červená Hora
RD p. Rosa, Dolný Badín 78, Čabradský Vrbovok
RD MUDr. Oravec, Lackov 53
RD p. Cúth, Školská ulica p.č. 821/2, 826/3, Dobrá Niva
RD Ing. Štoffa, 9. mája 652, Hliník nad Hronom
RD MUDr. Škamla, Topoľova ulica, parc.č. 1433/1, B.Bystrica
RD p.Kmeť, Malachovské skalky II., p.č.3671/232, B.Bystrica
RD Ing. arch. Pavol Čechvala, Južná, p.č. 1045/15, Krakovany
Dvojgeneračný RD p. Hruška, Hradská ulica, p.č. 2549/3, BA
RD p. Szegfű, parc. č. 1963/342, Dunajská Streda
RD p. Bazsó, parc. č. 6/6, Kutníky
RD Ing. Krátky, parc.č. 489/25, Ladomerská Vieska
RD p. Körner, parc.č. 1578/576, Chorvátsky Grob-Čierna Voda
RD Ing. Puškár, p.č. 4625/100, Nevädzová, Zvolen
RD Ing. Müllner, ul. SNP, parc. č. 7547/10, Banská Štiavnica
RD p. Soják s manželkou, p.č. 2385, 2386, Gbely
RD Mgr. Ďuriška, parc. č. 34/1, Nová Dedinka
RD p. Nemčok a p. Březíková, parc. č. 34/2, Nová Dedinka
RD p. Popik s manželkou parc. č. 34/3, Nová Dedinka
RD p. Kovačiča, parc. č. 34/5, Nová Dedinka
RD Ing. Benčíka, parc. č. 34/4, Nová Dedinka
RD p. Szenci, parc. č. 34/6, Nová Dedinka
RD p. Čerhit a p. Vernárska, parc. č. 34/7, Nová Dedinka
RD p. Peter Kopunec s manželkou, parc. č. 585,586, Opatová
RD p. D. Demský s manželkou, Nemecká
Záhradný dom, p. Mráz s manž., p.č. 380/195, Hviezdoslavov
RD Ing. Dušan Malár s manželkou, p.č. 335/239, Lehnice
RD p. Ľ. Eisner, Hraničiarska p.č. 4362/8, Vysoka pri Morave
RD p. E. Vašová, Pri Rochu p.č. 3625/3, Devínska Nová Ves
RD p. Ján Syč, p.č. 7185, 7186, Čierny Balog - Fajtov
RD p. Ondrej Dučiak s manž., Trosky p.č.749/1, Michalová
RD Mgr. Peter Kozelka s manželkou, p. č. 4021/230, Trnava
RD p. Ján Fančovič s manželkou, p.č. 4021/229, Trnava
RD Ing. Igor Pély s manželkou, p.č. 4021/229, Trnava
RD p. Tomáš Oros, parc. č. 1919/57,  Šamorín
Záhradný dom, p. Fľaková, Majerská, p.č. 3019, BA-Vrakuňa
RD p. Čapkovič s manž., Čerešnova 11, p.č. 10806/59, Trnava
RD Ing. R. Tomík s manž., Hviezdna p.č. 4021/241, Trnava
RD p. M. Kumičík s manž., Hviezdna p.č. 4021/245, Trnava
RD p. Gschwendtová s manž., Podpriehradná, BA-Vrakuňa
RD Ing. Staník s manž., Pod zámkom, p.č.2800/40, Sl. Ľupča
RD Ing. Jarmila Gričová, Uľanka 53, Banská Bystrica
RD p. Igor Čujko, Jesenná ul., p.č. 3700/324, BB-Radvaň
RD manželia Kozákovci, p.č. 103/2, k.ú. Rovensko, Senica
RD p. Demeter s manž., p. č. 1352/28, Moldava nad Bodvou
RD p. Ambrovič s manž., p.č.279/71, 279/72, Oldza-Východ
RD Ing. Gábor, Na križovatkách 60, Trnávka - BA
RD Ing. Gáborová, Na križovatkách 60, Trnávka - BA
RD p. L. Kollár s manž., p.č. 35/12,Stužková, Hviezdoslavov
RD p. L. Vlachovský s manželkou, Stará Hora 1470, Krupina
RD Ing. Mifková s manž., Záhumenice p.č. 1976/80, Pezinok
RD Ing. Parillová s manž., Slnečné stráne p.č. 2313/8, BB
RD Ing. Keka s manž., Slnečné stráne p.č. 2313/6, BB

BYTOVÉ DOMY

BD Starohorská č. 32, 34, 36, 38, Banská Bystrica
BD Kuzmányho 21, 23, Kežmarok
BD Kuzmányho 27, Kežmarok
BD Obrancov mieru 9, 11, Kežmarok
BD Bakossová ul., Banská Bystrica
BD Považská 2, Nové Mesto nad Váhom
BD Botanická 23, 24 a 25, Trnava
BD Beskydská 18-20, Banská Bystrica
BD Tr. SNP 13, Banská Bystrica
BD Internátna 1, Banská Bystrica
BD Belánska 559/54, 56, 58, 60, Liptovský Hrádok
BD Belánska 575, Liptovský Hrádok
BD BOROVICE, Mojš
BD č. 1, Hlavná ulica, Strekov
BD č. 2, Hlavná ulica, Strekov
BD Kráľovohoľská 1-6, Banská Bystrica
BD Veterná  11, 12 a 13, Trnava
BD Rudohorská 30, Banská Bystrica
BD Mládežnícka č. 45, Banská Bystrica
BD Družby č. 17-19-21-23, Banská Bystrica
Nadstavba BD Školská 15/17, Šamorín
BD Bernolákova č. 5-19, Banská Bystrica
Polyfunkčný BD, p.č. 1919/116, Dunajská Streda
BD ul. J. Horvátha 905/40, Kremnica
BD parc. č. 602/41,  Vydrany
BD Budovateľská 1431, Snina
BD Študentská 1444, Snina
BD ul. Veternícka 109/3, Kremnica
BD Hospodárska č. 91, Trnava
BD Mateja Bela 1 a 3, Banská Bystrica
BD ul. Tulská č. 73, 75, 77, Banská Bystrica
BD ul. Švermova 23, Banská Bystrica
BD Sitnianska č. 1-3-5, Banská Bystrica
BD Tatranská č. 109, Banská Bystrica
BD Javornícka č. 8, Banská Bystrica

OSTATNÉ BUDOVY

Rekonštruckia ubytovne, Pri Kalvárii 19, 21, Trnava
Administratívna budova, Kopčianska 82, Bratislava
Čerpacia stanica PH, Cukrovarská ul., Sereď
Združená stredná škola, Biela voda 2, Kežmarok
Podnikateľské priestory, Nábrežná 678/7, Očová
Administratívna a prevádzková budova, Hodžova ul., Poprad
Polyfunkčný objekt, ul. Červeňa p.č. 4810/6, 4810/7, Prievidza
Čerpacia stanica PHM, Svinná
Parkovací dom, ul. Tulská, Zvolen Západ
Polyfunkčný objekt, p.č. 105/6, Senica
Polyfunkčný objekt, Nitrianska ul. p.č. 3080/232, Šaľa-Veča
Základná škola v Málinci
Administratívno-výrobný komplex LEHOR, Galanta - Javorinka
AB so služobným bytom, Zelena p.č. 6233/134, Nové Zámky
Predajňa záhradníckych potrieb, Strojárska 1830, Snina
Sociálnoprevádzkový objekt, Mikovínyho 8, Trnava
Distribučné centrum DEICHMANN, Dunajská Streda

ROK 2008

RODINNÉ DOMY

RD p. Machálek, Skalka nad Vahom
RD p. Rybanský, Bojná 876, okr. Topolčany
RD p. Just, Športová 13, Zavar
RD Ing. Robert Vaľko, Čataj
RD p. Hozlár, Vajanského 16, Šurany
RD p. Krajčovej, Spišská Sobota
RD p. Božik, Hájska ul. ppč. 713/3, Šúrovce
RD p. Kellner, Záborského 2230, Kežmarok
RD p. Horváth s rod., Trnavská 5, Modra - Kráľová
RD p.Kubíka, Kostolná - Záriečie
RD p.Bedačová, Trenčianske Mitice 50, Trenčianske Mitice
RD p. Modrócky, Čierna Voda 36
RD p. Maleca, Skalka nad Váhom
RD rod. Bartušová, ppč. 5305/26, /47, Galanta - Javorinka
RD Ing. Konečná, ppč. 7337/30, Vinosady - Tále
RD p. Szomolaiová, Hodská cesta, Galanta
RD p. Agh, Hodská cesta, Galanta
RD p. Hatala, Vajanského 1401/11, Galanta
RD p. Dora, Čierny Brod
RD p. Fedorová, Krížna 6, Dubová
RD p. Okresa, Hlavná 100/204, Viničné
RD p. Urban, č.p. 637/4, 639/6, 666/4, Podtúreň
RD p. Kubo, č.p. 381/3, 381/4, Ľubeľa
RD p. Netri, ul. Segnáre ppč. 1569 a 1568, Bratislava-Lamač
RD p. Pluta, p.č. 127 a 130, Žakovce
RD Ing. Kucej, ppč. 5051/3, Modra - Harmónia
RD p. Szilvášiová, ppč. 910/111, Mostová 99
RD p. Cvanciger, p.č. 2646/177, Poprad - Spišská Sobota
RD p. Varga, ppč. 73/2, Košúty
RD p. Kupec, Hulácka ppč. 695/6, Vinohrady nad Váhom
RD p. Hajdu, p.č. 249, 1770/2, Vyšná Boca
RD p. Hanšutová, ppč. 525/40, Velké Orvište
RD p. Hlavatá, ul. Švermova, Galanta
RD p. Vodička, Mateja Bela 11A, Štúrovo
RD p. Fassingera, č.p. 563/108, Veľká Lomnica
RD MUDr. Kopáčik, Hodská cesta ppč. 1151/77, Galanta
RD p. Snopková, Domkársky rad ppč. 1456, Piešťany
RD p. Szalay, Javorinka 6184, Matúškovo
RD JUDr. Motáčková, Štúrova 92, Modra
RD Ing. Janický, Repná 27, Košice
RD p. Kamenár, Moyzesova ppč. 2700/2, Leopoldov
RD Ing. Rada, Stupava
RD rod. Brestovanská, Javorová ppč. 431/100, Modranka
RD p. Beňo, Argentínska 1516/92, Šoporňa
RD p. Ľos, ppč. 12535/31, Cífer
RD Ing. Černáček, Dolné Srnie
RD p. Šárkány, Mostová
RD p. Popluhár, ppč. 108/15, Košúty
RD p. Fassingera, č.p. 563/108, Veľká Lomnica
RD p. Pripko, Družstevná ppč. 977/41, Chtelnica
RD Mgr. Andová, Topoľnica
RD p. Meľuch, Bzenov č. 22
RD p. Miškolci, Pezinská 7437/3, Vinosady
RD p. Ferencko, č.p. KN - C 1125/15, Podolínec
RD p. Kogler, Čierny Brod - Hegy 521
RD p. Kelecsenyi, Čierny Brod - Hegy 561
RD p. Jurech, Pezinská ppč. 733/20, Vinosady
RD p. Polčič, Družstevná 68, Dubová

BYTOVÉ DOMY

BD Možiarska 3, Kežmarok
BD Možiarska 5, Kežmarok
BD Martina Laniho 21, 23, Kežmarok
BD Martina Lanyiho 25, 27, Kežmarok
BD Kuzmanyho 1, 3, Kežmarok
BD Ďumbierska 12,14,16, Banská Bystrica
BD nadstavba, Koprivnická 40, Bratislava
BD Kukučínova 2044, Snina
BD Kukučínova 2045, Snina
BD J. Halašu 16, Trenčín
BD Belánska 576, Liptovksý Hrádok
BD Háje, Dubnica nad Váhom

OSTATNÉ BUDOVY

Polyfunkčný objekt Kačica, Banská Bystrica
Polyfunkčný Bytový dom, Royova 1658/2, Piešťany
Vstavba bytu, Štúrova 69, Modra
Pivnica a degustačná miestnosť, Potočná ul., Modra
Administratívna budova, Odbojárov 294/10, Továrniky
Administratívna budova, Bulharská 37/1, Trnava
Polyfunkčný objekt, Bystrá
Polyfunkčný objekt, Šafárikova ppč. 814, 815, Galanta
 

Novinky
 • 22.01.2014
 • Ak predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť vzťahujú sa na Vás od 1. januára 2013 nové povinosti zo zákona č. 300/2012 Z. z..  V správnych deliktoch a priestupkoch hrozia právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi sankcie až do 3000 EUR napr.:
  - za neodovzdanie platného certifikátu novému vlastníkovi pri predaji budovy,
  - neodovzdanie kópie platného certifikátu nájomcovi,
  - neuvedenie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

  10.01.2013
 • Od 1. januára 2013 vstúpila do platnosti vyhláška č. 364/2012 Z. z. MDRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 300/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  NOVÝ VZHĽAD 
  ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU BUDOVY

   

  05.01.2013
 • Počas vykurovacej sezóny 2012/2013, Vám ponúkame možnosť spracovať k ENERGETICKÉMU CERTIFIKÁTU BUDOVY aj TERMOVÍZME MERANIE ako kontrolu kvality realizácie Vášho objektu za zvýhodnených podmienok. V prípade záujmu nás kontaktujte TU.

  07.11.2012
 • Od januára 2013 bude musieť každý inzerát a reklama na predaj alebo prenájom nehnuteľnosti obsahovať ukazovateľ energetickej hospodárnosti ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY. Smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov totiž kladie väčší dôraz na informovanosť verejnosti.

  07.11.2012
 • Ponúkame Vám odborné spracovanie podkladov pre certifikáciu budov podľa metód BREEAM, LEED, GBTool (resp. SBTool). Máme vo svojich radoch odborníkov najmä na oblasti energetika, akustika, tepelná technika, osvetlenie, požiarna technika, technika vnútorného prostredia a hodnotenie vplyvu na životné prostredie.

  01.08.2011
grafický prvek