grafický prvek

Energetika stavieb

Energetická náročnosť má zásadný vplyv na prevádzkové náklady budovy z pohľadu zabezpečenia požadovaného vnútorného prostredia. Primárnym dôvodom prečo najnižšiu energetickú náročnosť budov je minimalizácia negatívnych enviromentálnych dopadov vznikajúcich pri výrobe a užívaní potrebnej energie pre prevádzku budovy.

Zvyšujúce sa ceny energií nútia konečných spotrebiteľov zamýšľali sa nad znižovaním energetickej náročnosti či už pri ich návrhu alebo rekonštrukcii. Nižšia energetickej náročnosti sa v súčasnej dobe dá dosiahnuť lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných materiálov, ako aj novými technickými a technologickými zariadeniami v oblasti vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania – klimatizácie a elektroinštalácií.

Technický list ENERGETIKA STAVIEB na stiahnutie

Ponuka služieb:

 Napíšte si o cenovú ponuku TU.


 

Novinky
 • 22.01.2014
 • Ak predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť vzťahujú sa na Vás od 1. januára 2013 nové povinosti zo zákona č. 300/2012 Z. z..  V správnych deliktoch a priestupkoch hrozia právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi sankcie až do 3000 EUR napr.:
  - za neodovzdanie platného certifikátu novému vlastníkovi pri predaji budovy,
  - neodovzdanie kópie platného certifikátu nájomcovi,
  - neuvedenie ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti v reklame v komerčnom médiu aj ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

  10.01.2013
 • Od 1. januára 2013 vstúpila do platnosti vyhláška č. 364/2012 Z. z. MDRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 300/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  NOVÝ VZHĽAD 
  ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU BUDOVY

   

  05.01.2013
 • Počas vykurovacej sezóny 2012/2013, Vám ponúkame možnosť spracovať k ENERGETICKÉMU CERTIFIKÁTU BUDOVY aj TERMOVÍZME MERANIE ako kontrolu kvality realizácie Vášho objektu za zvýhodnených podmienok. V prípade záujmu nás kontaktujte TU.

  07.11.2012
 • Od januára 2013 bude musieť každý inzerát a reklama na predaj alebo prenájom nehnuteľnosti obsahovať ukazovateľ energetickej hospodárnosti ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY. Smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov totiž kladie väčší dôraz na informovanosť verejnosti.

  07.11.2012
 • Ponúkame Vám odborné spracovanie podkladov pre certifikáciu budov podľa metód BREEAM, LEED, GBTool (resp. SBTool). Máme vo svojich radoch odborníkov najmä na oblasti energetika, akustika, tepelná technika, osvetlenie, požiarna technika, technika vnútorného prostredia a hodnotenie vplyvu na životné prostredie.

  01.08.2011
grafický prvek